Privacystatement
Halma Agro BV gaat zorgvuldig om met gegevens van haar (potentiële) klanten. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Halma Agro BV houdt zich in alle gevallen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Soort gegevens
Onze website verwerkt, net als elke website, IP-adressen van websitebezoekers. Een IP-adres kan een persoonsgegeven zijn.
Daarnaast verwerken we, voor het uitvoeren van onze diensten en leveren van producten aan onze klanten de volgende gegevens:
- Naam
- Adresgegevens
- Telefoonnummers
- Geboortedatum
- E-mailadressen
- KvK nummers
- Bankrekeningnummers
- We registreren niet meer gegevens dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeengekomen diensten of leveringen.

Doelen van de verwerking
Wij registreren gegevens van (potentiële) klanten om hen te informeren over haar product- en dienstenaanbod en een goede uitvoering van haar diensten mogelijk te maken. Verder kunnen uw gegevens gebruikt worden om u te informeren over producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde organisaties.
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Daardoor kunnen we de inrichting van de website optimaliseren.

Bewaartermijnen
Onze klanten zijn klanten voor het leven. Wij bewaren uw gegevens daarom ook zo langs als u klant bij ons bent en verwijderen uw gegevens pas wanneer u daarom vraagt of wanneer het voor onze dienstverlening niet meer noodzakelijk is dat de betreffende gegevens bewaard blijven.

Privacymaatregelen
Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. De gegevens worden bewaard op beveiligde systemen, die beschermd worden door o.a. firewalls, anti-virus controles en back-ups. De hiervoor gebruikte apparatuur bevindt zich in afgesloten ruimten in onze panden, die fysiek beveiligd zijn met beveiligingssystemen.

Verstrekken persoonsgegevens aan andere partijen
Alleen wanneer het noodzakelijk is om de overeengekomen diensten te kunnen uitvoeren of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, verstrekken persoonsgegevens aan andere partijen (derden). In geen enkel geval zullen wij uw gegevens verkopen aan derden.

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG). Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Over onze websites
Hoewel de informatie op onze websites met uiterste zorg is samengesteld en Halma Agro BV deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan onze websites geen rechten ontleend worden. Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. Halma Agro BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in onze websites. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van onze websites komen toe aan Halma Agro BV of aan haar labels en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Halma Agro BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op onze websites door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.

Bezoekersdata
Op de server van XXL Webhosting worden bezoekersdata bijgehouden. Het privacybeleid van XXL Webhosting is hierop van toepassing: https://www.xxlwebhosting.nl/over-ons/juridische-informatie

Op de website van Halma Agro BV worden geen cookies gebruikt.
De overige cookies kunnen met een adblocker of browserinstellingen zonder problemen voor de werking van de website worden geblokkeerd. Dit zijn cookies van social media websites. Op het gebruik van social media websites zijn de betreffende voorwaarden van die social media dienst van toepassing. Het Privacyreglement van Halma Agro BV is uitdrukkelijk niet van toepassing op het gebruik van dergelijke social media diensten.

Tot slot
Halma Agro BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Controleer daarom regelmatig het privacystatement voor een update.
Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, neemt u dan contact op met ons op via: info@halmaolie.nl of schrijf naar Halma Agro BV, De Draai 7, 9076 PD St. Annaparochie.