Bij Halma Agro BV werken de volgende mensenDirectie: Schelte en Harry Halma

Administratie: Sandra

Planning / administratie / tankpas administratie: Hessel

Tankwagenchauffeurs: Wytze, Folkert en Tjerk